IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jan Skarbek
  • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Problematyka atlasowa
  • kod: 29
  • ISBN: 83-85854-34-7
  • Lublin 1998
  • 192 str.
  • format B5
  • Cena: 13,00 zł

Materiały z konferencji „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej”, która miała miejsce w Lublinie w dniach 15 i 16 listopada 1994 roku. Tom jest kontynuacją materiałów z konferencji z roku 1992 i 1993. Badania prowadzone przez naukowców z różnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej koncentrują się wokół zagadnień: narodowości, demografii, wyznaniowych, języka itd. Wszystkie je łączy wspólny obszar obserwacji, jakim są dzieje mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej, wspólna dla większości podstawa źródłowa (urzędowe statystyki), jak i metoda statystyczna i kartograficzna ujmowania złożonych zjawisk. Teksty zostały opublikowane w językach, w jakich zostały wygłoszone (słowiańskie, angielski, francuski). Najważniejszymi zagadnieniami tomu są prezentacje przygotowywanych w różnych środowiskach naukowych atlasów dotyczących bądź całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, bądź to poszczególnych krajów.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej