IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Witold Kołbuk
  • Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne
  • kod: 30
  • ISBN: 83-85854-30-4
  • Lublin 1998
  • 460 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Tom opracowany według tych samych zasad metodologicznych i metodycznych co pierwsza część cyklu (Stanisław Litak, Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku, poświecony jest trzem Kościołom: według katolickiego obrządku greckiego, katolickiego obrządku ormiańskiego i prawosławnego.

Nakład wyczerpany

Seria: Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku