IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Marian Radwan
  • Repertorium wizytacji kościołów i klasztorów w archiwach Petersburskiego Kolegium Duchownego (1797–1914)
  • kod: 31
  • ISBN: 83-85854-40-1
  • Lublin 1998
  • 231 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Jest to czwarty tom z serii „Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji”. Przedmiotem zainteresowania autora tomu są sprawozdania (wizytacje) biskupów o kościołach, klasztorach i innych instytucjach. Zgromadzony materiał, pochodzący z zachowanych dokumentów archiwalnych Kolegium Duchownego z lat 1797-1914, został uporządkowany według znajdujących się w cesarstwie diecezji (diecezja łucko-żytomierska, archidiecezja mohylewska, diecezja kamieniecka, wileńska, mińska, żmudzka, taryspolska i kościoły ormiańsko-katolickie). W ramach każdej diecezji ustalono alfabetycznie spis miejscowości, podane zostały numery archiwalne pod jakami ewentualny badacz, historyk, będzie mógł odnaleźć materiały wizytacyjne na jej temat.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji