IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Ignacy Borejko Chodźko
  • Diecezja mińska około 1830 roku. T.1. Struktury parafialne
  • kod: 32
  • ISBN: 83-85854-41-X
  • Lublin 1998
  • 263 str.
  • format B5
  • Cena: 24,00 zł

Kolejny tom serii wydawniczej IEŚ-W i Fundacji Jana Pawła II poświęcony dziejom Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji. Praca posiada dużą wartość źródłową, ponieważ stanowi rodzaj streszczenia sprawozdań o stanie organizacyjnym diecezji, które biskupi, na terenach wchodzących w skład cesarstwa rosyjskiego, zobligowani byli składać Kolegium rzymsko-katolickiemu w Petersburgu. W raportach takich znajdowały się informacje o wielkości, uposażeniu i historii parafii, kościołów i klasztorów, znajdujących się na terenie diecezji.

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji