IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz
  • Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju
  • kod: 34
  • ISBN: 83-85854-37-1
  • Lublin 1998
  • 485 str.
  • format B5
  • Cena: 27,00 zł

Publikacja ta opiera się na tekstach referatów wygłoszonych podczas konferencji „Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju”, która odbyła się w dniach 5–7grudnia 1995 roku w Lublinie z inicjatywy IEŚ-W i UNESCO. Zasadniczą ide sympozjum było pogłębienie refleksji nad problemami tożsamości, odmienności i tolerancji jako fundamentalnych czynników kultury pokoju.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej