IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jan Lewandowski, Wojciech Goleman
  • Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i historiografia
  • kod: 35
  • ISBN: 83-85854-38-X
  • Lublin 1999
  • 146 str.
  • format B5
  • Cena: 13,00 zł

Prezentowane materiały stanowią dorobek sekcji historycznej międzynarodowej konferencji naukowej „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej” z 15–16 listopada 1994 roku. Historyków interesował zarówno proces kształtowania się świadomości narodowej, jak i rola, jaką w tym procesie odegrała historiografia. Autorzy referatów reprezentują siedem państw (Białoruś, Chorwacja, Czechy, Litwa, Polska, Rumunia, Ukraina) i jedenaście ośrodków naukowych, tematyka referatów dotyczy spraw białoruskich, chorwackich, litewskich polskich, rosyjskich, rumuńskich i ukraińskich. Większość autorów omawia sprawy mało znane polskiemu czytelnikowi, dotyczą one zarówno zawodowego historyka, jak i odbiorcy „nieprofesjonalnego”, ale zainteresowanego złożoną, trudną, ale i fascynująca problematyką narodowościowo-religijną.

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej