IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Wojciech Polak
  • Christianity in East Central Europe. Late Middle Ages
  • kod: 37
  • ISBN: 83-85854-35-5
  • Lublin 1999
  • 446 str.
  • format B5
  • Cena: 37,00 zł

We wrześniu 1996 roku w Lublinie miała miejsce kilkudniowa sesja Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów, poświęcona chrześcijaństwu w Europie Środkowo-Wschodniej (tom dotyczy okresu późnego średniowiecza). Po opublikowaniu pierwszej części materiałów w 1998 r. przez wydawnictwo Semper kontynuacji zaprezentowania wszystkich referatów podjął się Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to pierwszy z czterech tomów serii, a tworzące go teksty zostały podzielone na sześć grup problemowych.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów