IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Hubert Łaszkiewicz
  • Churches and Confessions in East Cental Europe in Early Modern Times
  • kod: 38
  • ISBN: 83-85854-36-3
  • Lublin 1999
  • 199 str.
  • format B5
  • Cena: 32,00 zł

Kontynuacja serii gromadzącej materiały z obrad CIHEC, tym razem poświęconych epoce wczesnonowożytnej. Znajdują się tu artykuły dotyczące m.in. unii brzeskiej, form religijności, duchowości czy związków polityki i religii. Teksty prezentowane są w jednym z języków konferencji.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów