IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Paweł Kras, Hubert Łaszkiewicz
  • Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej
  • kod: 39
  • ISBN: 83-85854-43-6
  • Lublin 1999
  • 224 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Książka opiera się na materiałach z konferencji, która odbyła się w Lublinie w 425 rocznicę zawarcia unii lubelskiej (30 czerwca–1 lipca 1994 r.) z inicjatywy historyków białoruskich. Na tom składają się 24 artykuły wybitnych badaczy z Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, prezentujące aktualny stan badań nad dziejami unii, jej genezą i następstwami, a także próbujące w nowy sposób podejść do historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dołączony został tekst czeskiego historyka Jaroslava Valenty, poświęcony czeskim i słowackim doświadczeniom integracyjnym w XIX i XX wieku oraz koncepcji federacji polsko-czechosłowackiej.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej