IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Robert Potocki
  • Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939)
  • kod: 40
  • ISBN: 83-85854-46-0
  • Lublin 1999
  • 383 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Publikacja otwiera nową serię monografii źródłowych związanych z problematyką współżycia państw oraz społeczności narodowych i religijnych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Praca oparta jest na nowym,całkowicie nieznanym materiale archiwalnym. Poświęcona jest problemowi emigracji ukraińskiej, związanej z Symonem Petlurą i jego następcami, i jej współpracy z rządem polskim w latach 1920–1939.

Nakład wyczerpany

Seria: Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej