IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Mirosław Filipowicz
  • Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową
  • kod: 42
  • ISBN: 83-85854-47-9
  • Lublin 2000
  • 222 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Praca traktuje o stosunku historiografii polskiej końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku do Rosji, prezentuje obraz Rosji, który występował w pracach polskich historyków tego okresu. Posiada ilustracje oraz bardzo bogaty materiał bibliograficzny.

Nakład wyczerpany

Seria: Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej