IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Mirosław Filipowicz
  • Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową
  • kod: 42
  • ISBN: 83-85854-47-9
  • Lublin 2000
  • 222 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Praca traktuje o stosunku historiografii polskiej końca XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku do Rosji, prezentuje obraz Rosji, który występował w pracach polskich historyków tego okresu. Posiada ilustracje oraz bardzo bogaty materiał bibliograficzny.

Nakład wyczerpany

Seria: Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej