IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Mirosław Filipowicz
  • Churches – States – Nations in the Enlightenment and in the Nineteenth Century
  • kod: 43
  • ISBN: 83-85854-48-7
  • Lublin 2000
  • 273 str.
  • format B5
  • Cena: 29,00 zł

Kontynuacja serii gromadzącej materiały z obrad CIHEC, tym razem poświęconych epoce Oświecenia i czasom napoleońskim. Szczególnie dużo miejsca w tomie zajmują kwestie związane z dziejami Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej i w Imperium Rosyjskim. Prócz referatów omawiany tom zawiera obszerne streszczenie dyskusji kongresowych, zrekonstruowane w oparciu o zachowane nagrania. Teksty prezentowane są w jednym z języków konferencji.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów