IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Hanna Dylągowa
  • Historia Polski 1795-1990
  • kod: 45
  • ISBN: 83-85854-49-5
  • Lublin 2000
  • 288 str.
  • format A5
  • nakład wyczerpany

Pozycja z serii „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Jest chronologicznie trzecią częścią cyklu poświęconego historii Polski. Dwie pierwsze to: J. Kłoczowski, Historia Polski do końca XV w. i A. S. Kamiński, Historia Rzeczypospolitej XVI-XVIII w.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej