IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jan Skarbek
  • Parafie, filie, kaplice i klasztory w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. Źródła do dziejów rozgraniczenia diecezji katolickich w Cesarstwie Rosyjskim w połowie XIX wieku. Tom I, część 1: Diecezja kamieniecka. Diecezja łucko-żytomierska.
  • kod: 47
  • ISBN: 83-85854-51-7
  • Lublin 2000
  • 183 str.
  • format B5
  • Cena: 27,00 zł

Kontynuacja serii Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji. W tomie umieszczone zostały dwa źródła: pierwsze dotyczy diecezji kamienieckiej, drugie - diecezjii łucko-żytomierskiej. Źródła te, nieznane do tej pory historykom, oddają stan struktur parafialnych w Cesarstwie Rosyjskim około roku 1850. Książka posiada indeks miejscowości, tabele, mapy.

Seria: Materiały do dziejów Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej i w Rosji