IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Oskar Halecki
  • Historia Europy - jej granice i podziały
  • kod: 49
  • ISBN: 83-85854-55-X
  • Lublin 2000
  • 186 str.
  • format A5
  • Cena: 41,00 zł

Ksiażka jest wznowieniem wydania z roku 1994 (po raz pierwszy ukazała się w 1950 roku w Nowym Jorku i Londynie w języku angielskim). Dziś jest już pozycją klasyczną światowej literatury historycznej. Pozycja z serii Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej, zawierającej opracowania na temat poszczególnych krajów naszego regionu, jak i całości obszaru Europy Środkowo-Wschodniej w szerszym kontekście europejskim. Jej szczególną zasługą jest wprowadzenie do debaty historyczno-geograficznej na temat naszego kontynentu pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej, obejmującej kraje między Niemcami a Rosją.

Seria: Biblioteka Europy Środkowo-Wschodniej