IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski
  • Historia Europy Środkowo-Wschodniej t. 2
  • kod: 51
  • ISBN: 83-85854-53-3
  • Lublin 2000
  • 354 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Publikacja opracowana przez międzynarodowy zespół redakcyjny dla bardzo prestiżowej i znanej w świecie kolekcji historycznej Nouvelle Clio. Tom II zawiera szereg artykułów dotyczacych wielkich kontrowersji historycznych związanych z naszą częścią Europy, na przykład:sprawa krzyżacka, sprawy unii polsko-litewskiej, unii brzeskiej, kwestie związane z relacjami: Ukraina a Rosja, problematyka odrodzenia narodowego w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, zagłada Żydów w czasie II wojny światowej.

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej