IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Jerzy Kłoczowski
  • Historia Polski od czasów najdawniejszych do końca XV wieku
  • kod: 54
  • ISBN: 83-85854-57-6
  • Lublin 2000
  • 188 str.
  • format A5
  • Cena: 32,00 zł

Pierwsza – chronologicznie – pozycja z serii „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej” poświęcona historii Polski. Podzielona jest na dwie główne części: pierwsza prezentuje historię Polski od początków Państwa Polskiego do końca XV wieku, druga ma charakter problemowy. Ukazuje stopniowe wchodzenie społeczeństwa polskiego w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej i tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego, po akcie unii polsko-litewskiej także na obszarze Wielkiego Księstwa, co przygotowało ostatecznie uformowanie się w XVI wieku Rzeczypospolitej.

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej