IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Wojciech Lenarczyk, Sławomir Łukasiewicz
  • Churches in the Century of the Totalitarian Systems
  • kod: 55
  • ISBN: 83-85854-59-2
  • Lublin 2000
  • 213/274 str.
  • format B5
  • Cena: 39,00 zł

Kolejny tom prezentujący materiały z obrad Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC) poświęcony jest epoce Oświecenia i czasom napoleońskim. Podzielony jest na pięć części, które dają obraz współczesnych badań nad dziejami chrześcijaństwa od końca XVIII wieku do czasów I wojny światowej. Szczególnie dużo miejsca zajmują kwestie związane z dziejami Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej i Imperium Rosyjskim.

Seria: Materiały z Konferencji Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów