IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Andrzej Sulima Kamiński
  • Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795
  • kod: 56
  • ISBN: 83-85854-60-6
  • Lublin 2000
  • 264 str.
  • format A5
  • Cena: 32,00 zł

Książka w ramach serii „Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej”; jest drugą chronologicznie pozycją dotyczącą historii Polski. Ukazuje Rzeczpospolitą jako państwo obywatelskie, przede wszystkim szlachty polsko-litewsko-ruskiej (białoruskiej i ukraińskiej). W centrum uwagi Autora znajdują się wartości obywatelskie oraz pojmowanie państwa i społeczeństwa. Pozycja ma raczej charakter problemowy niż chronologiczny, wymaga więc pewnej znajomości historii Państwa Obojga Narodów, niemniej jednak jest znakomitą lekturą dla szerokiego grona odbiorców.

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej