IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Teresa Chynczewska-Hennel, Natalia Jakowenko
  • Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie
  • kod: 57
  • ISBN: 83-85854-61-4
  • Lublin 2000
  • 273 str.
  • format B5
  • Cena: 30,00 zł

Tom studiów zawiera prace istotne dla aktualnego stanu badań stosunków polsko-ukraińskich w okresie przedrozbiorowym; zakres chronologiczny prezentowanych szkiców obejmuje około siedmiu wieków. Podobnie rozległy jest ich zakres tematyczny: zawarte w tomie wyniki badań ujmują rozległą problematykę dziejów politycznych i kulturalnych obydwu narodów (m.in. zagadnienia genealogii, dyplomacji, historii osadnictwa, historii sztuki, historii szeroko pojętej kultury, w tym kultury religijnej), także wspólnego życia na pograniczu. Istotne znaczenie ma szeroki, europejski kontekst większości z prezentowanych studiów.

Seria: Humanica