IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Jarosław Stoćkyj, Grzegorz Hryciuk
  • Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy
  • kod: 58
  • ISBN: 83-85854-62-2
  • Lublin 2000
  • 181 str.
  • format B5
  • Cena: 30,00 zł

Obie prace prezentowane w tomie (G. Hryciuk „Zmiany liczby ludności Galicji Wschodniej w latach 1939-1946” oraz J. Stoćkyj „Sytuacja religijna na Ukrainie w latach 1988-1998”) dotyczą historii Ukrainy w XX wieku. Pierwsza rozprawa, w oparciu o bogaty materiał źródłowy pochodzący z archiwów niepodległej już Ukrainy, archiwów polskich i niemieckich, prezentuje straty demograficzne poniesione w wyniku II wojny światowej przez wspólnoty narodowe zamieszkujące Galicję Wschodnią. Autor drugiej pracy przytacza podstawowe dane statystyczne dotyczące wszystkich religii i wyznań na Ukrainie (bardziej szczegółowo zajmuje się wyznaniami chrześcijańskimi, szczególnie prawosławiem, katolicyzmem obu obrządków).

Seria: Humanica