IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Andrzej Miszczuk
  • Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • kod: 6
  • ISBN: 83-85854-13-4
  • Lublin 1995
  • 116 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Tom zawiera artykuły stanowiące, poszerzone o uwagi w dyskusji, wersje referatów wygłoszonych na konferencji „Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” zorganizowanej w Lublinie przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej i Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy współudziale Wydziału Politologii UMCS. Autorami są zarówno pracownicy naukowi jak i działacze samorządowi z Białorusi, Słowacji, Ukrainy i Polski. Publikacja składa się z dwóch części: część pierwsza poświęcona została problematyce budowy demokracji lokalnej, część druga prezentuje instytucje umacniające demokrację na szczeblu lokalnym.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej