IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Anna Krochmal
  • Konflikt czy współpraca. Relacje między duchowieństwem łacińskim i greckokatolickim w diecezji przemyskiej w latach 1918-1939
  • kod: 62
  • ISBN: 83-85854-67-3
  • Lublin 2001
  • 238 str.
  • format A5
  • Cena: 31,00 zł