IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Hienadź Sahanowicz
  • Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
  • kod: 67
  • ISBN: 83-85854-73-8
  • Lublin 2001
  • 411 str.
  • format A5
  • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej