IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, tel. +48 81 534 6395, wydawnictwo@iesw.lublin.pl

Zamieszczone spisy publikacji nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa. Ceny zawierają podatek od towarów (VAT) w wysokości 5%.
Zamawiać można telefonicznie (+48 81 534 6395), faksem (+48 81 534 7232), pocztą elektroniczną (wydawnictwo@iesw.lublin.pl).

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Hienadź Sahanowicz
  • Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku
  • kod: 67
  • ISBN: 83-85854-73-8
  • Lublin 2001
  • 411 str.
  • format A5
  • nakład wyczerpany

Nakład wyczerpany

Seria: Dzieje krajów Europy Środkowo-Wschodniej