IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jan Skarbek, Jan Pelenski, Marian Radwan, Jerzy Kłoczowski, Stefan Wylążek
  • Białoruś, Czechosłowacja, Litwa, Polska, Ukraina. Mniejszości w świetle spisów statystycznych XIX i XX wieku. Liczebność i rozmieszczenie – Stosunki narodowościowe – Polityka narodowościowa
  • kod: 8
  • ISBN: 83-85854-16-9
  • Lublin 1996
  • 152 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany

Autorzy referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji poświęconej samoidentyfikacji narodowej i religijnej poruszają problemy mniejszości narodowych w Polsce (Galicja Wschodnia w latach 1931-1959 w opracowaniu Grzegorza Hryciuka) oraz mniejszości polskiej na Litwie i zachodnim Wołyniu (rtykuły Gytisa Juodpusisa i Aleksandra Srebrakowskiego). Lucjan Adamczuk (Mniejszości narodowe w Polsce w 1992 roku) oraz Tadeusz Doktór (Nowe grupy wyznaniowe w Polsce) opisują kościoły, chrześcijańskie związki wyznaniowe oraz grupy buddyjskie i hinduistyczne.

Nakład wyczerpany

Seria: Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej