IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Hubert Łaszkiewicz
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • kod: 201
  • ISBN: 0
  • Lublin 2003
  • 242 str.
  • format B5
  • nakład wyczerpany