IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Książka - detale wybranej publikacji IEŚW

okladka ksiazki
  • Redakcja: Jerzy Kłoczowski, Andrzej Gil
  • Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
  • kod: 202
  • ISBN: 0
  • Lublin 2004
  • 216 str.
  • format A5
  • Cena: 20,00 zł