IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Wybrana Seria Wydawnicza

Studia Wschodnie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Seria zawiera prace będące efektem refleksji na temat teraźniejszości Europy Wschodniej.

Lista publikacji w serii

Wykaz serii wydawniczych