IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Wybrana Seria Wydawnicza

Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Proces jednoczenia państw europejskich i powstanie nowej struktury – Unii Europejskiej – wywołały zasadnicze zmiany nie tylko na naszym kontynencie, ale także w jego bliższym i dalszym otoczeniu. Poznanie i zrozumienie natury tych przemian, a także ich następstw dla zaangażowanych w nie politycznych aktorów to kwestie ważne dla wszystkich mieszkających tu społeczności. Dlatego też Instytut Europy Środkowo-Wschodniej zainicjował wydawanie serii „Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, której celem jest zaprezentowanie rezultatów badań nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej i obszarów z nią sąsiadujących.

Lista publikacji w serii

Wykaz serii wydawniczych