IEŚW, ul. Niecała 5, 20-080 Lublin

Wybrana Seria Wydawnicza

Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej

Seria ta przedstawia i dokumentuje działalność naukową naszej placówki, relacjonuje przebieg prowadzonych badań, upowszechnia ich wyniki (są to m.in. publikacje zawierające materiały z konferencji naukowych organizowanych przez Instytut).

Lista publikacji w serii

Wykaz serii wydawniczych